W ramach Projektu współfinansowane zostało przygotowanie nowych lub dostosowanie do potrzeb gospodarki istniejących programów studiów, przedmiotów oraz materiałów dydaktycznych na studiach doktoranckich.

Wykaz nowych i zmodyfikowanych studiów przedstawia tabela.

Wydział

kierunek/specjalność

zadanie

Politechnika Warszawska
Filia w Płocku

 

przygotowanie studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii

zadanie 22

 

Geodezji i Kartografii

studia doktoranckie z zakresu technik satelitarnych

zadanie 23

Mechatroniki

 

opracowanie i uruchomienie międzywydziałowych i międzynarodowych studiów doktoranckich w zakresie Optics in Science and Engineering

zadanie 45