Dzięki Projektowi, oferta Politechniki Warszawskiej powiększyła się o nowe kierunki i specjalnośći, część kierunków została zmodernizowana. Dodatkowo opracowano materiały dydaktyczne do tych studiów (np. skrypty i podręczniki).

Wykaz nowych i zmodyfikowanych studiów I i II stopnia przedstawia tabela.

lp.  Wydział kierunek studiów/specjalność zadanie 
1 Mechatroniki inżynieria biomedyczna 

zad. 26
rozwój nowo utworzonego międzywydziałowego kierunku studiów I stopnia:
nowe studia II stopnia

informatyka przemysłowa

zad. 25
nowa specjalność

mechatronika 

zad. 35
rozwój nowo utworzonego kierunku studiów
I stopnia;
nowe studia II stopnia;
7 nowych specjalności

2 Elektryczny  informatyka;
elektrotechnika;
automatyka i robotyka

zad. 36
modernizacja 3 kierunków

3 Fizyki  fizyka jądrowa 

zad. 33
nowa specjalność

4 Inżynierii Środowiska  inżynieria środowiska;
ochrona środowiska

zad. 34
modernizacja 2 kierunków

5 Matematyki
i Nauk Informacyjnych
 matematyka przemysłowa 

zad. 37
modernizacja kierunku

6 Inżynierii Chemicznej
i Procesowej
produkty i procesy biomedyczne 

zad. 30
nowa specjalność

7 Geodezji i Kartografii gospodarka przestrzenna 

zad. 27
nowe studia II stopnia

8 Samochodów
i Maszyn Roboczych
mechanika i budowa maszyn 

zad. 32
modernizacja kierunku

edukacja techniczno-informatyczna

zad. 29
nowe studia

9 Politechnika Warszawska
Filia w Płocku
informatyzacja
technologii chemicznej

zad. 31
modernizacja specjalności

10 Politechnika Warszawska
Filia w Płocku
modyfikacja planów
i programów studiów

zad. 38
modernizacja
8 programów studiów

11 Chemiczny biotechnologia 

zad. 24
nowe studia II stopnia;
nowe 2 specjalności

12 Elektroniki
i Technik Informacyjnych
automatyka i robotyka 

zad. 28
nowe studia II stopnia