Politechnika Warszawska prowadzi w języku angielskim studia:
• I stopnia – inżynierskie
• II stopnia – magisterskie
• III stopnia – doktoranckie

W ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej  zrealizowane zostały zadania związane z przygotowaniem i prowadzeniem nowych lub dostosowywanych do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, kierunków studiów anglojęzycznych (zadania 39-48).

Politechnika Warszawska rozszerzyła swoją ofertę studiów anglojęzycznych o 4 nowe kierunki oraz 4 nowe specjalności, natomiast 3 specjalności zostały zmodernizowane. Jednocześnie powstało ponad 200 materiałów do wykładów i ćwiczeń oraz 120 tutoriali i instrukcji w języku angielskim. 

Studia te są dostępne zarówno dla cudzoziemców jak i dla obywateli polskich.

Warunki przyjęć na studia:

  • obywatele krajów Unii Europejskiej - obowiązują te same kryteria i są oni poddawani tej samej procedurze kwalifikacyjnej co osoby aplikujące na studia w języku polskim. O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów ze wskazanych prezdmiotów. Punkty obliczne są na podstawie ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Rejestracja kandydatów odbywa się na stronie: https://rekrutacja.coi.pw.edu.pl

  • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej przyjmowani są bez egzaminu wstępnego, rejestrują sie online i po spełnieniu wymogów formalnych są poddawani procedurze kwalifikacyjnej na wydziale, na który aplikują.

Szczegółowe informacje dla tych kandydatów i formularze zgłoszeń można uzyskać w International Students Office oraz na stronie: www.students.pw.edu.pl

Zadania związane z przygotowaniem studiów po angielsku wiążą się także z wieloma innymi zadaniami, w szczególności z:

  • podniesieniem kompetencji kadry kierowniczej (w zakresie zarządzania kształceniem międzynarodowym)
  • podniesieniem kompetencji pracowników uczestniczących w procesie kształcenia na kierunkach anglojęzycznych (w zakresie realizacji kształcenia międzynarodowego)
  • organizacją zajęć wyrównawczych dla studentów obcokrajowców
  • organizacją staży dla studentów obcokrajowców

Ulotka Studiuj po angielsku

Wykaz nowych i zmodyfikowanych studiów anglojęzycznych

Wydział

kierunek /specjalność

 

zadanie

Elektroniki i Technik Informacyjnych Electrical and Computer Engineering modernizacja studiów I i II stopnia
Elektryczny Electrical Engineering

modernizacja studiów I stopnia;
nowe studia II stopnia

Mechatroniki Optics in Science and Engineering
(studia międzywydziałowe)

nowa specjalność na studiach
III stopnia

Photonics Engineering

nowa specjalność na studiach
I i II stopnia

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Adavanced Robotics

nowa specjalność na studiach
II stopnia

Power Engineering

nowe studia I i II stopnia

Aerospace Engineering

nowe studia  I i II stopnia

Matematyki
i Nauk Informacyjnych
Computer Science

modernizacja studiów
I i II stopnia;
nowa specjalnośc na studiach
II stopnia

Architektury Architecture for Society
of Knowledge

nowa specjalność na studiach
II stopnia

Inżynierii Środowiska Environmental Engineering

nowe studia I i II stopnia