Politechnika Warszawska w ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej dostosowała programy studiów podyplomowych do potrzeb osób zainteresowanych oraz wymagań rynku pracy. Dzięki temu udało się uruchomić 18 nowych kierunków studiów podyplomowych oraz zmodernizować programy na kolejnych 7 kierunkach.

Studia podyplomowe są płatne, ale dzięki finansowemu wsparciu etapu przygotowania/modernizacji z Projektu, jesteśmy w stanie zaoferować je Państwu na atrakcyjnych warunkach. Są one formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie licencjackie/magisterskie/inżynierskie. Realizowane są w systemie zaocznym, w weekendy w formie interaktywnych wykładów, seminariów oraz ćwiczeń.

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów wg wzoru określonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kandydaci przyjmowani są w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez jednostki naukowo-dydaktyczne Uczelni.

Szczegółowe informacje o studiach znajdziecie Państwo na stronach poszczególnych jednostek organizacyjnych PW.

ulotka Studia podyplomowe

Wykaz nowych i zmodyfikowanych studiów podyplomowych.

jednostka organizacyjna nazwa zadanie
Wydział Mechatroniki mechatronika w kształceniu zawodowym nowe studia
aparatura pomiarowa
w systemach zarządzania jakością
nowe studia
informatyczne systemy zarządzania nowe studia
informatyka przemysłowa nowe studia
automatyka modernizacja
Wydział Elektryczny nowoczesne metody analiz w elektroenergetyce nowe studia
informatyka w systemach
kontrolno-pomiarowych
nowe studia
metody i narzędzia inżynierii oprogramowania nowe studia
nowoczesny, ekologiczny i energooszczędny
transport zelektryfikowany
nowe studia
przekształtniki i magazyny
energii dla energetyki odnawialnej
nowe studia
systemy inteligentnych budynków nowe studia
Wydział Elektroniki
i Technik Informacyjnych
telekomunikacja, informatyka i zarządzanie modernizacja

zarządzanie zasobami IT:
architektury, procesy, standardy, jakość

modernizacja
inżynieria systemów informatycznych zarządzania
i wspomagania decyzji
modernizacja
systemy transmisji radiowej i technik multimedialnych nowe studia
Politechnika Warszawska
Filia w Płocku
diagnostyka techniczna
i eksploatacja systemów technicznych
nowe studia
automatyzacja w przemyśle
rafineryjnym i petrochemicznym
nowe studia
zarządzanie nieruchomościami nowe studia
wiedza o Unii Europejskiej
i wykorzystaniu funduszy europejskich
nowe studia
logistyka w przedsiębiorstwie modernizacja
fizyka dla nauczycieli subregionu płockiego nowe studia
Wydział Samochodów
i Maszyn Roboczych
komputerowe wspomaganie projektowania
i podstawy wzornictwa przemysłowego
nowe studia
Wydział Inżynierii Środowiska komputerowe systemy zarządzania energią
w obiektach budowlanych (BEMS)
nowe studia
Wydział Administracji
i Nauk Społecznych
podyplomowe studium pedagogiczne modernizacja
Wydział Geodezji i Kartografii systemy informacji przestrzennej modernizacja