W ramach zadania 3. organizowane są programy stypendialne dla doktorantów, młodych doktorów, nauczycieli akademickich oraz profesorów wizytujących:

Ogłoszenia konkursowe, regulamin przyznawania stypendiów, niezbędne formularze oraz wyniki konkursów są na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Centrum Studiów Zaawansowanych PW.