1. stypendia wyjazdowe dla doktorantów

O stypendia naukowe mogą ubiegać się uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Politechnice Warszawskiej. Do konkursu mogą przystąpić także doktoranci IV roku lub będący na przedłużeniu, pod warunkiem, że planowany wyjazd zagraniczny zakończy się przed końcem studiów. Kandydat sam wskazuje ośrodek zagraniczny, w którym chciałby zrealizować swoją pracę badawczą (może to być także kraj spoza Unii Europejskiej).

2. stypendia wyjazdowe dla nauczycieli akademickich

O stypendia mogą ubiegać się pełnoetatowi pracownicy Politechniki Warszawskiej, zatrudnieni na stanowisku nauczyciela akademickiego. Kandydat sam wskazuje ośrodek zagraniczny, w którym chciałby zrealizować swoją pracę badawczą (może to być także kraj spoza Unii Europejskiej).

Ogłoszenia konkursowe, formularze oraz wyniki konkursów są na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Centrum Studiów Zaawansowanych PW.