Przez cały okres realizacji Projektu prowadzone są bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów I roku studiów.

Zajęcia prowadzone są na:

cel

Celem zajęć jest nadrobienie zaległości ze szkoły średniej z matematyki i fizyki, a tym samym przygotowanie uczestników do studiów technicznych. Zajęcia adresowane są do studentów I roku, do tych którzy pragną powtórzyć i ugruntować swoje wiadomości z tych przedmiotów.

rekrutacja

Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny. Studenci są kwalifikowani na zajęcia na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego. Osoby ze słabszymi wynikami rekrutacji z matematyki i fizyki lub takie, które nie zdawały na maturze tych przedmiotów, będą kwalifikowane na zajęcia w pierwszej kolejności.

program zajęć

Zajęcia prowadzone są systemem lekcyjnym i obejmują materiał z matematyki i fizyki, który jest uzupełnieniem programu zawartego w standardach nauczania tych przedmiotów w szkołach ponadgimnazjalnych. Przerabiane są zadania specjalnie ułożone do danego programu. Materiały z zajęć dostępne są dla wszystkich zainteresowanych na stronach internetowych wydziałów.

Zapisy i szczegółowe informacje znaleźć można na stronach internetowych ww. jednostek.