28.04.2015 Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie usługi cateringowej wraz z dostawą i pełną obsługą podczas konferencji podsumowującej realizację projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

 • Termin składania ofert mija: 04.05.2015
  Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/5/2015
 • Numer ogłoszenia: 97182 – 2015
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 28.04.2015
 2. SIWZ 28.04.2015
 3. Załaczniki do SIWZ 28.04.2015
 4. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 08.05.2015

—————

14.04.2015 Ogłoszenie o zamówieniu na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi programów: AutoCad, MS Excel oraz MS Access na różnych poziomach zaawansowania dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

 • Termin składania ofert mija: 22.04.2015
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/4/2015
 • Numer ogłoszenia: 84514 – 2015
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 14.04.2015
 2. SIWZ 14.04.2015
 3. Załaczniki do SIWZ 14.04.2015
 4. wyjaśnienia SIWZ 20.04.2015
 5. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz.I 30.05.2015
 6. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz.II 30.05.2015
 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.05.2015

—————-

19.03.2015r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługę zorganizowania trzydniowej konferencji dla uczestników projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” w dniach 21-23.05.2015 r.

 1. Termin składania ofert: 31.03.2015 r., do godz. 12:00
 2. Postępowanie nr: ZP/PRPW/ZO/1/2015

———————

10.03.2015 Ogłoszenie o zamówieniu na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami dla doktorantów Politechniki Warszawskiej

 • Termin składania ofert mija: 18.03.2015
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/3/2015
 • Numer ogłoszenia: 52838 – 2015
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 10.03.2015
 2. SIWZ 10.03.2015
 3. Załaczniki do SIWZ 10.03.2015
 4. wyjaśnienia SIWZ 13.03.2015
 5. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 14.04.2015
 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28.04.2015

———————

06.03.2015 Ogłoszenie o zamówieniu na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi programów: AutoCad 2D, MS Excel oraz MS Access na różnych poziomach zaawansowania dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

 • Termin składania ofert mija: 16.03.2015
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/2/2015
 • Numer ogłoszenia: 49796-2015
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 06.03.2015
 2. SIWZ 06.03.2015
 3. Załaczniki do SIWZ 06.03.2015
 4. wyjaśnienia SIWZ 10.03.2015
 5. unieważnienie postępowania 09.04.2015

———————–

19.02.2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów z zakresu: umiejętności miękkich lub zarządzania projektami lub rynku pracy i przedsiębiorczości lub Design Thinking.

 1. Termin składania ofert: do dnia 4 marca 2015 r., do godziny 10:00
 2. Postępowanie nr: PW-BRK-381-0001-69-1/2015

————————–

10.02.2015 Ogłoszenie o zamówieniu na: Druk książki i broszury na podstawie projektów graficznych dostarczonych przez Zamawiającego

 • Termin składania ofert mija: 20.02.2015
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/1/2015
 • Numer ogłoszenia: 17899 – 2015
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 10.02.15
 2. SIWZ 10.02.15
 3. Załaczniki do SIWZ 10.02.15
 4. wyjaśnienia SIWZ 17.02.15
 5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 13.03.2015
 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26.03.2015

—————————-

24.11.2014 Ogłoszenie o zamówieniu na: Kompleksową organizację obozu warsztatowego dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

 • Termin składania ofert mija: 09.12.2014 o godz. 10.30
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/11/2014
 • Numer ogłoszenia: 384750 – 2014
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 24.11.14
 2. SIWZ obóz 24.11.14
 3. Załaczniki do SIWZ 24.11.14
 4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 17.12.14
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07.01.2015

—————————-

28.10.2014 -ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów z zakresu umiejętności miękkich oraz rynku pracy i predyspozycji zawodowych i zarządzania projektami

 1. Termin składania ofert: 12.11.2014 do godz.12:00
 2. Postępowanie nr: PW-BRK-381-0001-69-3/2014

—————————–

16.10.2014 Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie usługi cateringowej wraz z dostawą i pełną obsługą podczas ogólnouczelnianej konferencji dotyczącej praktyk studenckich

 1. Termin składania ofert mija: godz. 10.30, 29.10.2014
 2. Postępowanie numer: ZP/PRPW/PN/10/2014
 3. Numer ogłoszenia: 343958 – 2014

——————————-

14.08.2014 -ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów w Płocku z wybranego zakresu: ( część 1) zarządzanie projektami lub (część 2) umiejętności miękkie, rynek pracy i predyspozycje zawodowe

 • Termin składania ofert: 02.09.2014 do godz.16:00
 • Postępowanie nr: PW-BRK-381-0001-69-2/2014
 1. zapytanie ofertowe_warsztaty BK_14082014_Plock
 2. Załączniki od 1 do_4 do ZO_edycja_14082014_Plock
 3. Uniewaznienie postepowania

———————————

15.07.2014 Ogłoszenie o zamówieniu na: Przeprowadzenie kursu Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie podstawowym A2 dla jednej grupy pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Politechniki Warszawskiej

 1. Termin składania ofert mija: godz. 10.30, 13.08.2014
 2. Postępowanie numer: ZP/PRPW/PN/9/2014
 3. Numer ogłoszenia: 259742 – 2014

———————————

15.07.2014 Ogłoszenie o zamówieniu na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywnych technik zarządzania informacją oraz komunikacji interpersonalnej i zarządzania emocjami dla doktorantów Politechniki Warszawskiej

 • Termin składania ofert mija: godz. 11.30, 29.07.2014
 • Postępowanie numer: ZP/PRPW/PN/8/2014
 • Numer ogłoszenia: 236878 – 2014
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 15.07.2014
 2. SIWZ szkolenia CSZ 15.07.2014
 3. Załączniki do SIWZ szkolenia CSZ 15.04.2014
 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia CSZ szkolenia 21.08.2014

———————————–

10.06.2014 Ogłoszenie o zamówieniu na: Opracowanie projektów graficznych, druk i produkcja materiałów promocyjnych oraz druk książki

 • Termin składania ofert mija: 18.06.2014 godzina 10:30
 • Postępowanie numer: ZP/PRPW/PN/7/2014
 • Numer ogłoszenia: 196174 – 2014
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 10.06.2014
 2. SIWZ promocja 10.06.2014
 3. Załączniki do SIWZ 10.06.2014
 4. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. I
 5. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. II
 6. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz.III
 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29.07.14

————————————

22.04.2014 Ogłoszenie o zamówieniu na: Kompleksową organizację obozu szkoleniowego dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

 • Termin składania ofert mija: 13.05.2014 o godz. 10.30
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/6/2014
 • Numer ogłoszenia: 136302 – 2014
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 22.04.14
 2. SIWZ obóz 22.04.14
 3. Załaczniki do SIWZ 22.04.14
 4. wyjaśnienia SIWZ 06.05.14
 5. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 05.06.14
 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30.06.14

—————————————

18.03.2014 Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w krajach Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie) w celu zwiększaenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej

Termin składania ofert mija: 01.04.2014, godz. 11:00
Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/5/2014
Numer ogłoszenia: 91342 – 2014

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 18.03.14
 2. SIWZ rekrutacja 18.03.14
 3. Załączniki do SIWZ 18.03.14
 4. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10.04.14
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.06.14

—————————————

03.03.2014 Ogłoszenie o zamówieniu na: Przeprowadzenie kursu Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie podstawowym A1 dla grupy pracowników dydaktycznych Politechniki Warszawskiej

Termin składania ofert mija: 13.03.2014, godz. 11.00
Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/4/2014
Numer ogłoszenia: 69590 – 2014

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 03.03.14
 2. SIWZ PJM 03.03.14
 3. Załączniki do SIWZ PJM 03.03.14
 4. wyjaśnienia SIWZ 06.03.14
 5. info o wyborze oferty najkorzystniejszej 31.03.14
 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08.04.14

————————————

19.02.14 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług doradztwa zawodowego dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Termin składania ofert: 05.03.2014 do godz.11:00
Postępowanie nr: ZP/PRPW/ZO/2/2014

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Załącznik do ZO doradca
 3. infomacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

————————————–

07.02.14 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług coachingowych dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Termin składania ofert: 21.02.2013 do godz.11:00
Postępowanie nr: ZP/PRPW/ZO/1/2014

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Załączniki ZO coach
 3. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 13.03.14

————————————————————

07.02.2014 Biuro Karier zaprasza do składania ofert na: Postępowanie w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów z wybranego zakresu:

Termin składania ofert: 21.02.2013 do godz.10:00
Postępowanie nr: PW-BRK-381-0001-69-1/2014

 • części 1: umiejętności miękkie
 • części 2: zarządzanie projektami
 • części 3: rynek pracy i predyspozycje zawodowe
 1. Zapytanie ofertowe- prowadzenie warsztatów Biura Karier
 2. Załączniki 1-3 w wersji edytowalnej-warsztaty Biura Karier
 3. informacja o wyborze oferty

————————————————————————–

31.01.2014 Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę artykułów biurowych dla Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych oraz Biura ds. projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”

 • Termin składania ofert: 11.03.2014
 • Postępowanie numer: ZP/PRPW/PN/3/2014
 • Nr w dzienniku Unii Europejskiej TED: 2014/S 022-034068
 • Nr systemowy: 4285
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 31.01.2014
 2. SIWZ_materiały biurowe 31.01.2014
 3. Załączniki do SIWZ materiały biurowe 31.01.2014
 4. Odpowiedzi na pytania Wykonawców 21.02.14
 5. Modyfikacja SIWZ (wersja ujednolicona SIWZ) 21.02.14
 6. Modyfikacja załączników SIWZ (wersja ujednolicona) 21.02.14
 7. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 25.03.14
 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10.04.14

—————————————————————————

13.01.2014 Ogłoszenie o zamówieniu na: Przeprowadzenie kursu Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie podstawowym A1 dla grupy pracowników dydaktycznych Politechniki Warszawskiej

Termin składania ofert mija: 27.01.2014, godz. 11.00
Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/2/2014
Numer ogłoszenia: 13858 – 2014

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 13.01.2014
 2. SIWZ PJM 13.01.2014
 3. Załączniki do SIWZ PJM 13.01.2014
 4. uniewaznienie postepowania

——————————————————-

13.01.2014 Ogłoszenie o zamówieniu na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu kształcenia i współpracy z osobami niepełnosprawnymi dla pracowników dydaktycznych Politechniki Warszawskiej

 • Termin składania ofert mija: 24.01.2014, godz. 11.00
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/1/2014
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 13.01.2014
 2. SIWZ szkolenia dydaktycy 13.01.2014
 3. Załączniki do SIWZ szkolenia dydaktycy 13.01.2014
 4. info o wyborze oferty najkorzystniejszej 17.02.2014
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10.03.2014

———————————————————-

29.11.2013 Ogłoszenie o zamówieniu na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu planowania kariery zawodowej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, stresu i zarządzania emocjami oraz komunikacji interpersonalnej i asertywności dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

 • Termin składania ofert mija:  12.12.2013, godzina 11:30
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/8/2013
 • Numer ogłoszenia: 492466-2013
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 29.11.2013
 2. SIWZ szkolenia 29.11.2013
 3. Załączniki do SIWZ 29.11.2013
 4. wyjaśnienia SIWZ_06.12.2013
 5. zalaczniki do SIWZ_wersja edytowalna_modyfikacja_06.12.2013
 6. info o wyborze oferty najkorzystniejszej 13.01.2014
 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30.01.2014

20.11.2013 Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę artykułów biurowych dla Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych oraz Biura ds. projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”

Termin składania ofert: 08.01.2014
Postępowanie numer: ZP/PRPW/PN/5/2013
Nr w dzienniku Unii Europejskiej TED: 2013/S 225-391409
Nr systemowy: 4176

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 20.11.2013
 2. SIWZ_materiały biurowe 20.11.2013
 3. Załącznik 1 i 2 do SIWZ doc. 20.11.2013
 4. Załącznik 5 do SIWZ doc. 20.11.2013
 5. unieważnienie postępowania 13.01.2014

————————————————————–

18.11.2013 Ogłoszenie o zamówieniu na: Opracowanie projektów graficznych, druk i produkcję materiałów promocyjnych, zamieszczenie artykułów sponsorowanych i ogłoszeń w prasie i w Internecie oraz abonament na portalu tematycznym

 • Termin składania ofert mija: 29.11.2013, godzina 10:30
 •  Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/7/2013
 •  Numer ogłoszenia: 470016 – 2013
 1. Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane 18.11.2013
 2. SIWZ_promocja_7PN_opublikowany 18.11.2013
 3. Załączniki do SIWZ doc. 18.11.2013
 4. odpowiedzi na pytania wykonawców 22.11.2013
 5. odpowiedzi na pytania Wykonawcow 25.11.2013
 6. info o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. 1 09.12.2013
 7. info o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. II 09.12.2013
 8. info o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. III 09.12.2013
 9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16.01.2014

——————————————————————–

18.11.2013 Ogłoszenie o zamówieniu na: Kompleksową organizację obozu szkoleniowego dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

 • Termin składania ofert mija: 10.12.2013, godzina 10:30
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/6/2013
 • Numer ogłoszenia: 469780 – 2013
 1. Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane 18.11.2013
 2. SIWZ_obóz_6PN 18.11.2013
 3. info o wyborze oferty najkorzystniejszej 16.12.2013
 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10.01.2014

———————————————————————–

01.08.2013 Ogłoszenie o zamówieniu na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywnych technik zarządzania informacją oraz komunikacji interpersonalnej i kreowania wizerunku dla doktorantów Politechniki Warszawskiej

 • Termin składania ofert mija: 13.08.2013, godzina 12:30
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/4/2013
 • Numer ogłoszenia: 309674 – 2013
 1. Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane 01.08.2013
 2. SIWZ_szkolenia CSZ_publikacja 01.08.2013
 3. Załączniki do SIWZ_szkolenia CSZ_publikacja
 4. info o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn.11.09.2013
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26.09.2013

————————————————————————–

25.07.2013 Biuro Karier ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia szkoleń/warsztatów z wybranego zakresu.

 • Termin składania ofert: 9 sierpnia 2013 r. do godz. 12:00.
 • Postępowanie numer: PW-BRK-381-0001-69-2/2013
 1. części 1: umiejętności miękkie
 2. części 2: zarządzanie projektami
 3. części 3: rynek pracy i predyspozycje zawodowe

Zapytanie ofertowe: zapytanie ofertowe – szkolenia lipiec 2013

Załączniki w formie edytowalnej: załączniki – szkolenia lipiec 2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty01.10.2013 tutaj

————————————————————————-

22.07.2013 r. Druk i produkcja materiałów promocyjnych, zamieszczenie artykułów sponsorowanych i ogłoszeń w prasie i w Internecie oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej

 • Termin składania ofert mija: 01.08.2013, godzina 10:30
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/3/2013
 • Numer ogłoszenia: 286388 – 2013
 1. Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane 22.07.2013
 2. SIWZ_promocja_3PN 22.07.2013
 3. Załączniki do SIWZ (plik do edycji) 22.07.2013

—————————————————————————-

17.05.2013 Biuro Karier zaprasza do składania ofert na:

1. Postępowanie w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia szkoleń/warsztatów z wybranego zakresu:

 • Termin składania ofert: 4 czerwca 2013r. do godz. 12:00
 • Postępowanie numer: PW-BRK-381-0001-11-2/2013 z dn. 17.05.2013
 1. części 1: umiejętności miękkich w obszarze komunikacji
 2. części 2: umiejętności miękkich w obszarze rozwoju osobistego
 3. części 3: zarządzanie projektami
 4. części 4: rynek pracy i predyspozycje zawodowe

 

2. Postępowanie w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług doradczych z zakresu prawa pracy oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym dofinansowanej z dotacji unijnej:

 • Termin składania ofert: 5 czerwca 2013 r. do godz. 12:00.
 • Postępowanie numer: PW-BRK-381-0001-11-3/2013 z dn. 20.05.2013

 

 

3.  Postępowanie w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług doradczych z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych w języku angielskim oraz przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych w języku angielskim.

 • Termin składania ofert: 6 czerwca 2013 r. do godz. 12:00.
 • Postępowanie numer: PW-BRK-381-0001-11-4/2013 z dn. 22.05.2013

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem j.sokulska@bk.pw.edu.pl oraz na stronie www.bk.pw.edu.pl

——————————————————————-

10.04.2013 r. Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na Politechnice Warszawskiej ze szczególnym uwzględnieniem oferty studiów anglojęzycznych.

 • Termin składania ofert mija: 13.05.2013, godzina 11:30
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/2/2013
 • Numer ogłoszenia: 140446 – 2013
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 10.04.2013
 2. SIWZ rekrutacja Chiny 10.04.2013
 3. Załączniki do SIWZ rekrutacja Chiny 10.04.2013
 4. info o wyborze oferty najkorzystniejszej- 9.08.2013 r.
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_opublikowane 24.09.2013

—————————————————————

27.02.2013 r. Produkcja i druk materiałów promocyjnych oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej.

 • Termin składania ofert mija: 13.03.2013, godzina 10:00
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/1/2013
 • Numer ogłoszenia: 80958 – 2013
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 27.02.2013
 2. SIWZ promocja 1PN 27.02.2013
 3. Załączniki do SIWZ 27.02.2013
 4. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz.I 26.03.2013
 5. info o wyborze oferty najkorzystniejszej cz.II 26.03.2013
 6. unieważnienie postępowania cz.III 26.03.2013
 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08.04.2013

————————————————————–

05.10.2012 r. Zapytanie ofertowe na usługę kompleksowej organizacji dwudniowej konferencji dla uczestników projektu “Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” w terminie 29-30.11.2012 r.

 • Termin składania ofert mija: 16.10.2012, do godz. 12:00
 • Postępowanie numer: ZP/PRPW/ZO/1/2012

zapytanie ofertowe konferencja 2012 05.10.2012 r.

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 18.10.2012 r.

————————————————————-

27.09.2012 r. Przygotowanie do druku, druk oraz dostawa dwóch książek z serii Inżynieria procesów biomedycznych

 • Termin składania ofert mija: 10.10.2012, godzina 11:00
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/8/2012
  Numer ogłoszenia: 206977-2012
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 27.09.2012
 2. SIWZ książki 27.09.2012
 3. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.10.2012
 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06.11.2012 r.

————————————————————–

24.08.2012 r. Produkcja i druk materiałów promocyjnych, promocja w Internecie i zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz przygotowanie spotu reklamowego

 • Termin składania ofert mija: 11.09.2012 r. godzina 10:00
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/7/2012
 • Numer ogłoszenia: 314818-2012
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ_promocja

wyjaśnienia SIWZ_29.08
wyjaśnienia SIWZ_3.09
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz.I
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz.II
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz.III
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz.IV
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16.10.2012 r.

——————————————————————-

24.07.2012 r. Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie projektów graficznych oraz druk materiałów promocyjnych w języku angielskim.

 • Termin składania ofert mija: 07.08.2012 r. godzina 11.30
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/6/2012
 • Numer ogłoszenia: 161325-2012

Ogłoszenie o zamówieniu_24.07.2012
SIWZ drukowane CWM 24.07.2012
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11.09.2012 r.

——————————————————————————-

14.06.2012 r. Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w krajach Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie) w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej.

 • Termin składania ofert mija: 27.06.2012 godzina 11:30
 • Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/5/2012
 • Numer ogłoszenia: 202652-2012

Ogłoszenie o zamówieniu 14.06.2012SIWZ rekrutacja BW 14.06.2012info o wyborze oferty najkorzystniejszej 29.06.2012ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10.07.2012

————————————————————————-

14.06.2012 r. Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywnych technik zarządzania informacją, zarządzania projektami oraz prawa własności intelektualnej i prawa patentowego dla doktorantów Politechniki Warszawskiej.

 • Termin składania ofert mija: 25.06.2012 godzina 12:30
 • Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/4/2012
 • Numer ogłoszenia: 202482-2012
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 14.06.2012
 2. SIWZ szkolenia CSZ 14.06.2012
 3. info o wyborze oferty najkorzystniejszej 04.07.2012
 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09.07.2012 r.

—————————————————————————-

29.05.2012 r. Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie do druku, druk oraz dostawa dwóch książek z serii “Inżynieria procesów biomedycznych”.

 • Termin składania ofert mija: 12.06.2012 o godz. 11:00
 • Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/3/2012
 • Numer ogłoszenia: 118573 – 2012
 1. ogłoszenie o zamówieniu 29.05.2012
 2. SIWZ książka 29.05.2012
 3. wyjaśnienia SIWZ z dn. 05.06.2012 r.
 4. info o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 26.06.2012 r.
 5. unieważnienie postępowania 09.08.2012 r.

—————————————————————————–

28.03.2012 r. Przetarg nieograniczony na  przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w krajach Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie) w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej.

 • Termin składania ofert: 16 kwietnia 2012 r., do godziny 11:30
 • Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/2/2012
 • Numer ogłoszenia: 70959 – 2012
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 28.03.2012
 2. SIWZ_rekrutacja_BW 28.03.2012
 3. unieważnienie postępowania 23.05.2012

———————————————————————————

27.03.2012 r. Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów graficznych oraz produkcję i druk materiałów promocyjnych

 • Termin składania ofert: 5 kwietnia 2012 r., do godziny 10:00
 • Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/1/2012
 • Numer ogłoszenia: 69869 – 2012
 1. ogłoszenie o zamówieniu 27.03.2012
 2. SIWZ promocja 27.03.2012
 3. Odpowiedzi na pytania wykonawców z z dn. 03.04.2012
 4. Załącznik do odpowiedzi na pytania wykonawców z dn. 03.04.2012 Załączniki do SIWZ (1, 2 i 2.1.) – wersja w formacie word
 5. info o wyborze oferty najkorzystniejszej_cz.I
 6. info o wyborze oferty najkorzystniejszej_cz.II
 7. info o wyborze oferty najkorzystniejszej_cz.III
 8. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

——————————————————————————–

8.11.2011 r. Przetarg nieograniczony na przygotowanie, druk i dostawę 5 publikacji – Systemy zapewniania jakości kształcenia

 • Termin składania ofert: 17 listopada 2011 r., do godziny 11:00
 • Postępowanie nr   ZP/PRPW/PN/9/2011
 • Numer ogłoszenia: 291031 – 2011
 1. Ogłoszenie o zamówieniu_08.11.2011
 2. SIWZ_publikacje
 3. info o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 21.11.2011 r.
 4. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 08.12.2011 r.

————————————————————————–

22.09.2011r. Przetarg nieograniczony “Zamieszczenie ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim”

 • Termin składania ofert: 3 października 2011 r., do godziny 11:00
 • Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/8/2011
 • Numer ogłoszenia: 252001 – 2011
 1. Ogłoszenie o zamówieniu_22.09.2011
 2. SIWZ_prasa_22.09.2011
 3. wyjaśnienia SIWZ z dn. 27.09.211
 4. info o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 10.10.2011r.
 5. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn.24.10.2011r.

———————————————————————

8.09.2011r. Przetarg nieograniczony na druk książki pt. „Inżynieria procesów biomedycznych – inżynieria produktu farmaceutycznego”.

 • Termin składania ofert: 5 października 2011 r., do godziny 11:00
 • Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2011
 • Numer ogłoszenia: 240263 – 2011
 1. Ogłoszenie o zamówieniu-druk książki
 2. SIWZ_książka
 3. wyjaśnienia do treści SIWZ z dn. 22.09.2011r.
 4. info o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 5.10.2011r.
 5. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 24.10.2011r.

——————————————————————————–

11.08.2011r. “Wykonanie projektów graficznych oraz produkcję i druk materiałów promocyjnych, promocję studiów w Internecie oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie”

 • Termin składania ofert: 24.08.2011r. do godz.11:00
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/6/2011
 • Numer ogłoszenia: 217589 – 2011
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ_promocja_2011_publikacja
 3. Info o wyborze oferty najkorzystniejszej_cz.I- z dn. 6.09.2011r.
 4. Info o wyborze oferty najkorzystniejszej_cz.II- z dn. 6.09.2011r.
 5. Unieważnienie postępowania_cz.III – z dn.6.09.2011
 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

———————————————————————

2.06.2011r. “Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywnych technik zarządzania informacją oraz autoprezentacji w środowisku nauki i biznesu dla doktorantów Politechniki Warszawskiej”.

 • Termin składania ofert: 06.06.2011
 • Postępowanie nr ZP/PRPW/WR/1/2011
 • Numer ogłoszenia: 155541/2011
 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy_szkolenia CSZ
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia_szkolenia z dn.4.07.2011r.

—————————————————————–

12.05.2011r. “Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywnych technik zarządzania informacją oraz autoprezentacji w środowisku nauki i biznesu dla doktorantów Politechniki Warszawskiej”

 • Termin składania ofert: 23.05.2011 r., do godziny 12:30
 • Postępowanie numer: ZP/PRPW/PN/5/2011
 • Numer ogłoszenia: 136515 – 2011
 1. ogłoszenie o zamowieniu_CSZ szkolenia
 2. SIWZ_szkolenia CSZ
 3. Uniewaznienie postepowania_czerwiec 2011 CSZ

———————————————————————

19.04.2011r. “Wykonanie projektów graficznych, produkcja i druk materiałów promocyjnych, zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz przygotowanie projektu graficznego do platformy internetowej”

 • Termin składania ofert: 27.04.2011 r., do godziny 11:00
 • Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/2/2011
 • Numer ogłoszenia: 119105 – 2011
 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia_10.06.2011r.
 2. ogłoszenie o zamówieniu_promocja 2011
 3. SIWZ_promocja_2011

——————————————————————–

19.04.2011r. “Wykonanie badania ewaluacyjnego projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” realizowanego przez Uczelnię w latach 2008-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Termin składania ofert: 10.05.2011 r., do godziny 10:30
 • Postępowania ZP/PRPW/PN/3/2011
 • Numer ogłoszenia: 119185 – 2011
 1. ogłoszenie o zamówieniu_ewaluacja
 2. SIWZ_ewaluacja
 3. odpowiedzi na pytania Wykonawcow_ewaluacja 26.04.2011
 4. odpowiedzi na pytania Wykonawcow_ewaluacja 05.05.2011
 5. Druk ZP-PN – Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
 6. Info o wyborze oferty najkorzystniejszej_ewaluacja- z dn. 2.06.2011r.
 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia_ewaluacja z dn.28.06.2011r.

———————————————————————-
19.04.2011r.” Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywnych technik zarządzania informacją oraz autoprezentacji w środowisku nauki i biznesu dla doktorantów Politechniki Warszawskiej

 • Termin składania ofert: 29.04.2011 r., do godziny 12:30
 • Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/4/2011
 • Numer ogłoszenia: 119369 – 2011
 1. ogłoszenie o zamówieniu_szkolenia CSZ
 2. SIWZ_szkolenia CSZ
 3. unieważnienie postępowania

——————————————————————-

8.03.2011r. “Przygotowanie, druk i dostawę 18 publikacji – Systemy zapewniania jakości kształcenia”

 • Termin składania ofert: 21.03.2011 r., do godz. 11:00
 • Postępowanie numer ZP/PRPW/PN/1/2011
 • Nr ogłoszenia w BZP: 76411-2011
 1. Ogłoszenie_publikacje 8.03.2011
 2. SIWZ_publikacje 8.03.2011
 3. wyjaśnienia SIWZ_przetarg druk publikacji z dn.10.03.2011r.
 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_publikacje z dn.28.03.2011r.
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

————————————————————–

16.12.2010r. “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej”

 • Termin składania ofert: 29.12.2010 r., godz. 11:30
 • Postępowanie numer: ZP/PRPW/8/2010
 • Nr ogłoszenia w BZP: 361955-2010
 1. ogłoszenie_rekrutacja z dnia 16.12.2010r.
 2. SIWZ_Agencje rekrutacyjne_16.12.2010
 3. Info o wyborze oferty najkorzystniejszej_Chiny z dnia 20.01.2011r.
 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_Chiny z dnia 3.02.2011r.

————————————————————-

7.12.2010r. Druk i dostawa ulotek rekrutacyjnych na Wydziale Architektury

 • Termin składania ofert: 15,12.2010r. do godz. 12:00
 • Postępowanie numer: WAPW/7/2010
 • Numer ogłoszenia: 399636 – 2010
 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 399636
 2. SIWZ -Wydruk ulotek rekrutacyjnych
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 2
 5. Załącznik nr 3 – projekt graficzny
 6. Załącznik nr 4
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ
 8. Informacja o wyborze oferty WAPW 7 2010 z dnia 15.12.2010r.

——————————————————————-

30.11.2010r. Promocja programu Architecture for Society of Knowledge na anglojęzycznych portalach architektonicznych o zasięgu międzynarodowym

 • Termin składania ofert: 13.12.2010r., godz.12:00
  uwaga zmiana terminu: 17.12.2010r. godz.12:00
 • Postępowanie numer: WAPW/6/2010
 • Numer ogłoszenia: 390008 – 2010
 1. Ogloszenie_promocja Architektura z dnia 30.11.2010r.
 2. Uwaga – ogłoszenie zmienione: Ogloszenie o zmianie ogłoszenia Nr 396242 z dnia 6.12.2010r.

Uwaga – Nowy termin składania i otwarcia ofert w związku z dokonaną modyfikacją SIWZ, termin składania ofert zostaje przesunięty: na 17.12.2010r. godz.12.00, termin otwarcia ofert został przesunięty na 17.12.2010r. godz.13.00, Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 1. Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 6.12.2010r.
 2. SIWZ_po modyfikacji z dnia 6.12.2010r.
 3. SIWZ_promocja Architekturaz dnia 30.11.2010r.
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Promocja ASK z dnia 20.12.2010r.

———————————————————————

12.11.2010r. Zapytanie ofertowe- Usługa cateringowa na konferencję promującą projekt „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” dla 150 osób.

 • Termin składania ofert: do dnia 18 listopada do godz. 13.00
 • Postępowanie numer: PRPW/1/2010
 1. zapytanie ofertowe_catering
 2. protokol wyboru ofert_prpw

——————————————————————–

11.10.2010r. Druk i dostawa broszury informacyjnej

 • Termin składania ofert: 20.10.2010r. do godz. 11:00
 • Numer ogłoszenia: 280789 – 2010
 1. Ogloszenie_broszura informacyjna
 2. SIWZ_broszura informacyjna
 3. info o wyborze oferty najkorzystniejszej_29.10.2010
 4. Ogłoszenie o zamówieniu_broszura

——————————————————————–

07.10.2010r. Druk książki “Inżynieria procesów biomedycznych – Aerozole wziewne i inhalatory”.

 • Termin składania ofert: 18.10.2010 r., godz. 12:00
 • Postępowanie numer: ZP/PRPW/PN/6/2010
 1. Ogloszenie_druk ksiazki
 2. SIWZ_druk ksiazki
 3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty- z dnia 27.10.2010r.
 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_broszura aerozole

——————————————————————-

28.09.2010r. Wydruk materiałów promocyjnych dla zadania nr 25 projektu„Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” w oparciu o projekty graficzne przekazane przez
Zamawiającego”

 • Termin składania ofert: 7 października 2010r. godz.12:00
 • Postępowanie numer: ZP/PRPW/PN/7/2010
 1. Ogloszenie o zamowieniu_28.09.2010
 2. SIWZ_wydruk materialow promocyjnych

——————————————————————

17.09.2010r. “Dostawa serwerów z monitorami i oprogramowaniem dla Biura ds. Rozwoju oraz Ośrodka kształcenia na odległość OKNO PW realizującego projekt „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

 • Termin składania ofert: 21 października 2010 r., godz. 10:30
 • Ogłoszenie numer: 2010/S 178-271523

Sprostowanie: Prawidłowy adres E-mail w ogłoszeniu w SEKCJI I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA pkt I.1) powinien brzmieć brw@ca.pw.edu.pl

 1. ogloszenie_z dnia 17.09.2010
 2. SIWZ_komputery_z dnia 17.09.2010
 3. informacja o wyborze oferty z dnia 19.11.2010r.
 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.12.2010r.

——————————————————————-

1.09.2010r. Przetarg na “ Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami dla doktorantów Politechniki Warszawskiej”.

 • Termin składania ofert: 20.09.2010r.
 • Postępowanie numer: CSZ-390-1/1
 • Nr ogłoszenia: 273952-2010
 1. Ogloszenie_CSZ_metodyka zarzadzania projektami
 2. SIWZ_CSZ_metodyka zarzadzania projektami
 3. CSZ odpowiedzi na pytania wykonawców 07092010- Uwaga! Modyfikacja treści SIWZ.
 4. CSZ modyfikacja treści SIWZ pismo z dnia 08.09.2010- Uwaga modyfikacja treści SIWZ.
 5. CSZ odpowiedzi na pytania Wykonawców pismo z dnia 09.09.2010 - Uwaga! Modyfikacja treści SIWZ.
 6. zbiorcze zestawienie ofert_CSZ
 7. Wybor najkorzystniejszej oferty_CSZ

——————————————————————–

13.08.2010r. Przetarg na przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej 

 • Termin składania ofert: 23.08.2010 r., godz. 12:00
 • Postępowanie numer: ZP/PRPW/PN/5/2010
 • Nr ogłoszenia w BZP: 249262-2010 z dnia 13.08.2010 r.
 1. SIWZ_Agencje-rekrutacyjne_13.08.2010
 2. Wyjaśnienia SIWZ_agencje rekrutacyjne_19.08.2010r.
 3. Unieważnienie postępowania_agencje rekrutacyjne_pismo z dnia 24.08.2010r.

——————————————————————–

30.07.2010r. ” Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz druk materiałów promocyjnych oraz umieszczenie reklam i linków sponsorowanych na portalach internetowych i umieszczenie ogłoszeń w prasie”

 • Termin składania ofert: 10.08.2010r., do  godz. 12:00
 • Postępowanie numer: ZP/PRPW/PN/4/2010
 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 07.09.2010r.
 2. ogłoszenie_promocja PRPW
 3. SIWZ_promocja PRPW
 4. Wyjaśnienia treści SIWZ- mat.promocyjne z dnia 05.08.2010r.

Wybór najkorzystniejszej oferty -18.08.2010r.:

Informacja o wyborze kolejnej oferty najkorzystniejszej_Cz I- pismo z dnia 25.08.2010r.

——————————————————————–
15.07.2010r. Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej

 • Termin składania ofert: 2 sierpnia 2010 r., godz. 12:00
 • Postępowanie numer: ZP/PRPW/PN/3/2010
 1. Ogłoszenie_agencje rekrutacyjne
 2. SIWZ_Agencje rekrutacyjne
 3. wyjaśnienia SIWZ_agencje rekrutacyjne – informacja z dn. 27.07.2010r.
 4. Informacja o unieważnieniu postepowania_agencje rekrutacyjne- pismo z dnia 09.08.2010r.

——————————————————————-

29.06.2010r. Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej

 • Termin składania ofert: 9 lipca 2010 r., godz. 12:30
 • Postępowanie numer: ZP/PRPW/PN/2/2010
 1. SIWZ_Agencje rekrutacyjne
 2. Ogłoszenie_agencje rekrutacyjne
 3. Unieważnienie postępowania na działania rekrutacyjne w Chinach (09.07.2010r.)

——————————————————————–

13.05.2010r. Wydruk Handbooka dla studentów obcokrajowców

 • Termin składania ofert: 25 maja 2010 roku, godz. 12:00
 • Postępowanie numer: ZP/PRPW/PN/1/2010
 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia_handbook
 2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_handbook
 3. Informacja z dnia 24.06.2010r.- zmiana wykonawcy_handbook
 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_handbook (13.07.2010r.)

——————————————————————–

30.04.2010r. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz szkolenia z umiejętności negocjacyjnych dla doktorantów Politechniki Warszawskiej

 • Termin składania ofert: 10 maja 2010 r., godz. 12:00
 • Postępowanie numer: CSZ/ZP-U/1/2010
 1. Ogłoszenie
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.05.2010r.)

——————————————————————-

8.03.2010 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: “Opracowanie autorskiego projektu graficznego materiałów promocyjnych w języku angielskim, chińskim i rosyjskim”.

Do pobrania: ogloszenie o udzieleniu zamowienia.

——————————————————————

23.12.2009 – Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie i dostawę elementów promocyjnych projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej.

 • Termin składania ofert: 8 stycznia 2010 r., godz. 12:00
 • Postępowanie numer: ZP/PRPW/P/PN/1

Materiały do pobrania:

 1. ogloszenie_o_zamowieniu_440920_2009
 2. SIWZ
 3. zalacznik_nr_1_SOPZ_do_SIWZ
 4. zalacznik_nr_2_oswiadczenie_wykonawcy_do_SIWZ
 5. zalacznik_nr_3_wykaz_uslug_do_SIWZ
 6. zalacznik_nr_4_formularz_ofertowy_do_SIWZ
 7. zalacznik_nr_5_wzor_umowy_do_SIWZ

06.01.2010odpowiedz_na_pytanie_wykonawcy_nr_2
04.01.2010odpowiedz_na_pytanie_wykonawcy

——————————————————————-

02.12.2009- Ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę druku przygotowanych zasad „Procedury uczelniane Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Warszawskiej” – realizacja w ramach Projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej.

 • Termin składania ofert: 9 grudnia 2009 r.,do godz. 12:00
 • Postępowanie numer: 414504-2009
 1. ogloszenie_o_zamowieniu_414504_2009
 2. SIWZ
 3. zalacznik_nr_1_oswiadczenie_wykonawcy_do_SIWZ
 4. zalacznik_nr_2_wykaz_uslug_do_SIWZ
 5. zalacznik_nr_3_formularz_ofertowy_do_SIWZ
 6. zalacznik_nr_4_wzor_umowy_do_SIWZ
 7. odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow

Najkorzystniejsza oferta (z dnia 11.12.2009)- pismo_wynik_postepowania_414504-2009